Nieuws
Welkom bij Elah

Voor vragen en informatie, 

bel 03-6910921.

Gespreksgroep nabestaanden

In het kader van de door Elah geleide hulpcentra voor naaste familieleden van mensen die als gevolg van moord, zelfmoord, verkeersongeluk of ander tragisch ongeval om het leven zijn gekomen, onderzoeken we of binnen de Nederlandse gemeenschap in Israel behoefte bestaat aan een Nederlandstalige gespreksgroep. Deelname is gratis. Contactpersoon is Carola Dargan, 050-3733618.

Charlotte

Op 13 februari in het filmhuis Jeruzalem: 'Charlotte, Leben oder Theater'. Info en reservering bij Marcelle, 050-3733615.

Welkom bij Elah, het centrum voor psycho-sociale begeleiding van uit Nederland afkomstigen en hun families.   In de dertig jaar van ons bestaan hebben we geprobeerd ouderen en jongeren naar groter levensgeluk te begeleiden. 

Voor filmfragmenten over de betekenis van Elah klik hier.

Slachtofferhulp

Centra voor nabestaanden
van misdrijf slachtoffers

Steun Elah

Fonds voor
gesubsidieerde therapie

Activiteiten
Simply-Smart.com